Главная Новости

Статья Scopus и WoS на заказ

Опубликовано: 14.05.2021

Статья Scopus и WoS на заказ

Цитаты

В библиометрическом анализе мы используем следующие сравнительные меры научных достижений:

- l < strong> количество публикаций

- цитирования (общее количество цитирований, среднее количество цитирований)

- Индекс Хирша (создается путем ранжирования статей по количеству цитирований и выбора элементов, для которых количество цитирований больше, чем или равно количеству цитат по порядку)

Базовые веб-сайты, содержащие информацию о цитировании статей, опубликованных в научных журналах:

ЦИТАТЫ WoS на основе Expertus. Анализ цитирования проводят сотрудники Отдела библиометрии, документации и информатизации БГ. Цитирование относится только к публикациям, зарегистрированным в базе данных Expertus. Вы можете увидеть, среди прочего, цитаты на 2015, 2016, 2017, 2018 гг. Работа продолжается.

пакет базы данных, первоначально созданный Thomson Reuters, Clarivate теперь доступен с 2010 года по национальной академической лицензии. Лицензия включает пакет Web of Science (WoS), который включает 3 индекса цитирования: расширенный индекс научного цитирования (SCIE с годами с 1945), индекс цитирования в области социальных наук (SSCI с годами с 1956 года), индекс цитирования в области искусства и гуманитарных наук (AHCI с лет с 1975 г. ). Кроме того, лицензия включает дополнительный индекс цитирования материалов конференции (CPCI, включая научную и социальную части с годами с 1990 года) и базу данных JCR Journal Citation Reports (доступ к последней опубликованной ежегодной информации). Базы данных доступны на платформе Web of Science на сервере издателя. Записи индекса цитирования содержат аннотации статей, основную библиографическую информацию и цитаты из журналов в списке Master Journal List (так называемый список Филадельфии). Критерии, которым должны соответствовать журналы, индексируемые WoS, и процесс выбора журналов можно найти по адресу C larivate. JCR обеспечивает библиометрическую оценку цитирования научных журналов и предоставляет импакт-фактор. В базе данных CPCI индексируется около 150 000 докладов конференций. База данных также доступна через платформу Web of Science Medline и дополнительные инструменты EndNote Web и ID исследователя. Вы можете узнать больше о продуктах компании < span> исследования ,подготовленные Издателем.

Цитирование CitEc в экономике - цитирование публикаций, представленных в репозитории RePEc.

MathSciNet - цитирование публикаций преимущественно в области математики, статистика, инженерия.

Основные сравнительные меры, используемые для оценки «качества» научных https://diploms.com.ua/nauchnye-raboty/statya-scopus-wos/ журналов:

uk

Рецензія на наукову статтю - об'єктивний аналіз роботи, який підтверджує професійну компетенцію автора статті і рекомендує (або не рекомендує) її до публікації.

Рецензія визначає місце статті в наукових колах, аналізує зміст роботи (актуальність обраної теми, її подальші перспективи, доцільність обраних методів дослідження, внутрішню логіку тексту, достовірність отриманих результатів, обґрунтованість висновків) і оцінює оформлення, докладніше https: //diploms.com.ua/nauchnye-raboty/statya-scopus-wos/.

Рецензія носить статус офіційного документа. Як рецензентів вибирають осіб з науковим ступенем за фахом, відповідній темі роботи.

Оформлена і роздрукована рецензія підписується рецензентом і завіряється печаткою організації, в якій він працює.

Якщо стаття готується для публікації в журналах ВАК (Вища атестаційна комісія), то необхідно дві рецензії (внутрішня і зовнішня). В кінці рецензії вказується думку рецензента про можливість розміщення роботи в журналі. Якщо рецензії містять негативні відгуки, то стаття відправляється на доопрацювання.

ВАК має право запросити рецензію на будь-яку статтю, тому редакції наукових журналів зберігають оригінали рецензій. Вислана по e-mail електронна копія рецензії не є повноцінним документом. Автор статті повинен відправити оригінал рецензії до редакції поштою.

В інтернеті часто зустрічається визначення «інформаційна стаття». При цьому представлений в якості прикладу матеріал можна назвати заміткою, інформацією, розповіддю - чим завгодно, але не статтею. Тому що в цих публікаціях немає головного - аналітики. Крім того, в статтях повинна простежуватися позиція автора, бути присутнім його пропозиції щодо вирішення проблеми, перейдіть https://diploms.com.ua/nauchnye-raboty/statya-scopus-wos/.

Робота над статтею складається з декількох етапів.

Її може підказати саме життя (те, що трапилося неординарна подія, що потребує осмислення). Або свідоме звернення до питання, що цікавить аудиторію, але поки не освітленому іншими. У століття інтернету для цієї мети можна аналізувати запити пошукових систем і стежити за тематикою блогів. Головна вимога: тема повинна бути новою, важливою, захоплюючою.

Основи журналістики диктують правило - не обмежуватися одним джерелом в пошуку фактів, цифр, відомостей з обраної теми. Використовувати і власний досвід. Не всі факти увійдуть в підсумковий матеріал, але тема повинна бути вивчена максимально повно.

Не треба втискувати до статті всі знайдені факти. Їх розбивають на ті, що обов'язково увійдуть до статті, і ті, що потрібні для повного вивчення питання. Не треба розкидати здобуті факти по всьому матеріалу. Краще згрупувати однотипні і подавати блоками.

видео Статья Scopus и WoS на заказ | видеo Стaтья Scopus и WoS нa зaкaзLondon Valerevna
12.06.2021 в 13:26
C. Журналы из базы данных ERIH +, указанные консультативными группами, соответствующими научным дисциплинам в области гуманитарных, социальных и теологических наук
Наташка Бришко
11.06.2021 в 19:26
Первоначальная оценка была основана на следующих категориях Ассоциации компьютерных исследований и образования Австралии (CORE), присужденных международной конференции:
Консультативная группа по дисциплине X определила библиометрические индикаторы, которые подходят для этой дисциплины: нормализованное влияние источника на статью (SNIP) для журналов Scopus и импакт-фактор журнала (IF) для журналов Web of Science. Журнал B был включен в базы данных Scopus и Web of Science и получил следующие оценки:
Karelina Volhova
10.06.2021 в 07:26
Если конкретный журнал по определенной дисциплине получил разные оценки в соответствии с приведенными выше правилами, в зависимости от показателя воздействия, то принималась начальная оценка < u> выше значение балла .
Черняк Квирикадзе
09.06.2021 в 13:26
Консультативные группы по научным дисциплинам на основе анализа библиометрических показателей указали показатели, подходящие для данной научной дисциплины - один показатель для журналов из базы данных Scopus и один показатель для журналов из < em> Web of Science.
Garri Gennadievich
08.06.2021 в 19:26
Таким образом, предварительная оценка этого журнала по индексу IF по дисциплинам A, B и C составит 70 баллов (значение, наиболее близкое к среднему).
Ник, Березнеговатое
08.06.2021 в 01:26
Предположим, что журналу X присвоены 3 дисциплины A, B и C. В этих дисциплинах в соответствии с приведенными выше правилами был присвоен импакт-фактор журнала (IF) журнала:

Все комментарии
rss